Da li visokofrekventno zračenje prouzrokuje bolest pluća?(=Korona simptome?)

Za ovu moguću vezu sam postao zainteresovan kad sam pročitao objavljene informacije od Dr. Dietrich-a Klinghardt-a, koji je intervjuisao roditelje (uglavnom mladih!) ljudi koji su umrli od Korone. Svuda se pojavilo da su prethodno bili izloženi značajnom elektrosmogu (iz profesionalnih razloga), a u nekim slučajevima je i 5G bio aktivan u klinici u koju su primljeni.
Članak „Čvrsta bežična komunikacija na 60 GHz, jedinstvena svojstva apsorpcije kiseonika“ objašnjava da na milimetarskoj talasnoj frekvenciji od 60 GHz apsorpcija radio energije atmosferskim kiseonikom iznosi 98 posto. To znači da se 98% prenesene energije apsorbuje. Ova frekvencija se stoga koristi samo na kratkim razdaljinama.

Trenutno je Federalna komisija za komunikacije (FCC) dodelila milimetarski RF spektar od 57,05 do 64 GHz za nelicenciranu upotrebu u skladu sa paragrafom 15. Svi tipovi bežičnih uređaja koji rade na 60 GHz moraju biti odobreni od strane FCC prema 15. paragrafu. Nakon sertifikacije, proizvod se može bez licenci koristiti u Sjedinjenim Državama. Ovaj nelicencirani frekvencioni spektar omogućuje krajnjem korisniku da izbegne dodatne troškove FCC regionalne aukcije za dobijanje frekvencione licence ili aukcije za ograničeni broj licenciranih opsega, što znači da 60GHz frekvencioni raspon mogu koristiti posebni WLAN ruteri bez licence ili uz dodatni trošak. Na primer u industriji za brzi prenos podataka s optičkih kablova na industrijska postrojenja. Ova mogućnost je „rupa“ u zakonu koja omogučava korišćenje frekvencija koje su štetne za ljudsko zdravlje.

ŠTA se događa sa molekulom kiseonika nakon što je apsorbovao ovu energiju?


U izvrsnom istraživačkom članku: „Potpuno novi pogled na Coronu i COVID-19″se objašnjava da – jednostavno rečeno – 60 GHz menja spin (= rotaciju) molekula kiseonika. „A šta to znači? … Tako modifikovani molekuli kiseonika više se ne mogu preneti hemoglobinom u krvi-što je osnovni princip ljudskog života. Kao rezultat toga, dolazi do nedostatka kiseonika u organima (posebno plućima, mozgu, srcu) što u ekstremnim slučajevima dovodi do srčanog udara, npr. kod ljudi čije je snabdevanje ćelija kiseonikom ionako loše. … U celini, simptomi nedostatka kiseonika su potpuno isti sa onima koji se pripisuju virusu COVID 19. To se tada shvati kao COVID 19 SIMPTOM iako nema nikakve infekcije.
To posebno važi u zatvorenim prostorijama poput bolnica, industrijskih postrojenja i u kabinima krstarećih brodova. Primena 60 GHz je takođe moguća putem satelita. Tako sa G5 tehnologijom bolnica postaje kuća smrti, jer su sve bolnice – bez obzira na 60 GHz – već opremljene mobilnim antenama i internim WLAN ruterima.


Može li se veza između simptoma 5G i Korone dokazati u praksi?


U jednoj Tv emisiji „Da li 5G zračenje pojačava bolesti s koronavirusom? „,se navodi: „Prema mišljenju velikog broja stručnjaka nezavisnih od industrije, pulsirajuća visokofrekventna tehnologija se smatra jednim od uzroka brojnih zdravstvenih problema koji se danas susreću. … Takođe je potvrđen i uticaj visokofrekventnih signala na imuni sistem,-na primer, učestalost infekcija u blizini baznih stanica. …

  • Studija španskog biologa po imenu Bartomeu Payeras Cifre,objavljena je u aprilu kako bi odgovorila na pitanje postoji li više koronavirusnih bolesti u regionima sa povećanim 5G zračenjem. Bartomeu Payeras Cifre biolog specijalizovan za oblast mikrobiologije koji radi na Univerzitetu u Barseloni i objavio je nekoliko istraživačkih radova. …
  • Metod koji se koristio se sastojao od toga da uporedi broj bolesnih na 1000 stanovnika u zemljama u zemljama sa i bez G5 tehnologije. Između ostalog, uporedio je regione iste zemlje sa i bez 5G tehnologije kao i gradove iste zemlje sa i bez 5G tehnologije. Na primer, ispitao je statističke podatke iz sledećih zemalja i gradova: San Marino, Italija, Španija, Barselona, ​​Madrid.
    Ovde imate celu studiju: http://radiationdangers.com/5g/study-shows-direct-correlation-between-5g-networks-and-coronavirus-outbreaks-2/
  • Dobijeni rezultati pokazuju jasnu i blisku vezu između stope koronavirusne infekcije i lokacije antene 5G … ‚Granični efekat‘ je veoma značajan, tipičan i jedinstven u ovoj pandemiji. Pokazuje jasne razlike između susednih zemalja sa i bez instalacije 5G. Naročito je važno da zemlje koje se graniče sa Kinom imaju vrlo nisku stopu zaraze. To se takođe može videti iz poređenja između Meksika i SAD-a ili između Portugala i Španije itd.
  • Slučaj San Marino je od posebnog značaja. To je bila prva zemlja na svetu koja je instalirala 5G. Tako je to država čiji su građani najduže bili izloženi zračenju 5G – i sumnjivo (jedna) od prvih zemalja sveta s infekcijama Koronom.
  • Vrlo je simptomatično da je na afričkom kontinentu s skromnim zdravstvenim resursima, ali bez 5G, stopa infekcije vrlo niska, s izuzetkom nekoliko antena u Južnoj Africi, koje takođe imaju najveću stopu zaraze u Africi. „
    Postoji još jedna veza između prividno virusnih bolesti i 5G: postoji tehnologija koja koristi elektromagnetne talase za otvaranje pora na koži i ubrizgavanje stranih DNK u krvotok i ćelije. Ovaj metod se koristi u virologiji za manipulisanje genima. Metod elektroporacije koristi impulse radio frekvencija – baš kao 5G! Šta ako 5G oponaša elektroporaciju? Što ako bi 5G mogao napraviti u velikoj meri ono što elektroporacija radi u malim razmerama? Već znamo da 5G može biti mutagen (oštećuje DNK). Frekvencije koje se koriste sa 5G, posebno 75-100GHz, u interakciji su s geometrijskom strukturom naše kože i znojnih žlezda, deluju na njih poput signala koji dolaze do nas od mobilnih antena i bitno utiču na nas i naše raspoloženje. Dokazi da je COVID-19 biološko oružje su nepobitni – kao što su i dokazi da je 5G uključen ili u izazivanje simptoma nalik gripu / upale pluća kod ljudi i / ili slabljenje imunog sistema kod zaraze virusom

Izvor:
https://5gfrei.de/2020/06/02/corona-symptome-eine-folge-von-5g/

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.